2020-01-27 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 27. januar 2020 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

27/01/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  Ellen og Ragnhild:
  • Tok opp overlapp mellom 3050 og FYS- som hadde overlapp. Så og si ingen som har blitt påvirket av det. De få som blir påvirket, blir tett fulgt opp.
  • Tok opp IN2120: Hjemmeeksamen teller mindre hvis avsluttende eksamen går dårlig. Dette har nå blitt rettet opp i både for 2019 og 2018.
  • Tok opp IN2010: Det er selve forelesningene som er problemet, ikke pensum eller eksamen. Pensum og eksamen blir oppfattet som vanskelig, fordi forelesningen er dårlige. Digøk har en utfordring fordi alt blir forsinket dersom de ikke står på IN2010. Dette er egentlig feil. Digøk skulle hatt databaser i 3. Semester, og i så fall ville de bare måtte stått på enten IN2010 eller IN2090 for å få tatt IN2000 4. Semester. Istedenfor å sette opp konte, vurderer de å endre forkunnskapskravene for IN2000. Dette vil gjøre at man unngår problematikken.
  • Spørsmål fra ledelsen om FUI ønsker å gjenoppta Årets Foreleser. Det vil vi! Skal gå gjennom fra 2015.
 • Bokskap
  • Har ryddet ut alt fra bokskap. (YAY!)
  • Kommer til å klippe i to runder, 4. Etasje til slutt og få lagring til disse skapene på IFI (ikke vårt kontor).
  • Fått lapper til å henge på skapene i 4. Etasje, Julie skal gjøre det i dag.
 • Sosialt
  Ingenting

 • KK
  Ingenting

 • Web

 • PR
  Kari har posta ting på fb og på sendt mail til ifinettredaktør

 • MNSU
  • Hatt styremiddag på Sudost.
  • Møte på SP. Drift av bygg fra Eiendomsavdelingen til Statsbygg? Dette ønsker UiO å jobbe mot.
 • Arrangement
  Kari har kontaktet Marte, for å sette i gang prosess med å lage oppgaver.

 • Annet?

Sak 7/2020: Sosialt

 • Middag: tid og sted
  Foreslag: Bowling, spise og så gjøre noe.
  Bowling, middag, og så minigolf? Stemning
  for det!
  Tidspunkt : 16.15, Sted: Kanskje Oslo Bar og Bowling? Sosial-gruppa sjekker ut.

Diskusjonssaker

Sak 8/2020: Generalforsamling/allmøte

 • Get snacks n dranks
  Julie tar ansvar og kjøper inn.

Sak 9/2020: Sirkulasjonssak fra Cyb

 • https://fordelingsutvalget.org/posts/2020/2020-01-27-Sirkulasjonssak-CYB/

 • De har ikke presentert budsjett for vedlikehold, eller en plan for hvordan de skal finansiere fremtidige utgifter.

 • Har kun søkt et annet sted. Vanskelig å gi støtte til så mye penger når det har blitt gjort så dårlig forarbeid.

 • Nytt forslag: Støtte med en viss sum, (30 000?), og gi resten som lån som de må søke om andre steder.

 • Dette blir støttet

 • Ny eller brukt? Juridisk litt tryggere med ny.

 • Går for ny, og støtte med 40 000. Resten som lån

Sak 10/2020: Aktivitet på foreningsdagen

 • Skal vi gi bort bøker på stand? Da trenger vi et opplegg for hvordan det skal gjøres.

 • En bok per pers. 10 kr per bok. Viser kvittering på Vipps.

Oppsummering

Sak 11/2020: Eventuelt

27/01/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Leder: Ingen planlagte møter.

 • Sosialt: Middag og bowling på søndag

 • Web: Legg ut referat

 • MNSU: Møte på mandag