2020-03-10 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 10. mars 2020 kl 09:15 på AWK

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent.

Orienteringssaker

Møter og gjort siden sist

 • Lederpar – Felles kalender opprettet – Brønnøysundregisteret – Vetle har tilgang til banken – Alle har tilgang til Vippsen
 • Bokskap – Avtalt klipping av 4etg fredag klokken 15. – Vi kan ha midlertidig lagring i resepsjonen, eller langvarig nede i kjelleren.
 • Sosialt – 23. April blir fellesmiddag med FUI.
 • KK – Mangler tre rapporter.
 • Web – Skal få fikset oppdatering av studentrepresentanter på nettsiden
 • PR
 • MNSU – Har vært på møte og gjort noen øvelser
 • Arrangement – Gjort arbeid med forkurs.
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 25/2020: FU-søknader

 • https://fordelingsutvalget.org/posts/2020/2020-03-17-Tredje_m%C3%B8te_v%C3%A5r/
 • FUI støtter søknaden til DEFI
 • FUI støtter søknaden til Digitus – Skal spørre om hvorfor de søker 1300 kroner til mikrobølgeovn.
 • FUI støtter Mikro sin søknad
 • FUI støtter søknaden til Progsys
 • FUI støtter søknaden til Homebrew
 • FUI støtter søknaden til IFI podcast
 • FUI søtter søknaden til foreningsfesten

Sak 26/2020: Eventuelt

 • Melde seg på foreningsfest
 • Kake
 • Spør Tonje om hun kan fikse
 • Emoji
 • Alle må reagere med en emoji når de har sett/lest meldingen

Oppsummering

Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Lederpar – Saksliste – Gruppelærerfest – Møte med foreningene – Vetle utbetaler utlegg til Burhan og Julie
 • Bokskap – Klippe fredag 15
 • Sosialt – Foreningsmiddag 23. April
 • KK – Korrekturlese
 • Web – Oppdatere nettside
 • MNSU – møte på fakultetet på fredag – Brettspillkveld
 • Arrangement – Møte på torsdag

Møte hevet 09:53