2020-04-21 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 21. april 2020 kl 09:15 på ZOOM

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent.

Orienteringssaker

21/04/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Vært i ulike møter. Julie har også vært med i flere av dem pga hun er med i STUT.
  • Vi stemte for bestått/ikke bestått og hjemmeeksamen. Slik ble det også. MNSU var også enige i dette.
  • Noen enkeltsaker fra studenter. Mye har ordnet seg fint, men ikke alt.

 • KK
  • Rapporten er ferdig.
  • Ragnhild har lest og kommet med tilbakemeldinger.
  • Burhan skal gjøre ferdig endringer.
  • Skal vises frem på UU møtet 7.mai
 • MNSU
  • De hadde quiz på fredag.
  • Fint om flere fra FUI blir med på arrangementer fra MNSU :)
  • Det er ikke noen andre enn IFI som har noen konkurranse for plasser for master.
  • Hvordan skal bestått telle for masteropptak på IFI? Hvordan skal rangeringen fungere?
  • Hva kreves for å få bestått? Hva er grensen?
  • Vi støtter at bestått er "A til E", men det er fortsatt diskusjoner på dette.
  • Vil få en oppdatering i STUT i morgen 22.04.
  • MNSU arrangerer litt sosiale arrangementer
 • Arrangement
  • Det ble holdt et møte hvor man fordelte ansvarsområder.
  • Prøvd å kontakte fadderstyre for å spørre om de vil bidra i forkurset. Har ikke fått noe svar enda.
  • Må muligens se etter alternativer hvis vi ikke kan holde forkurset fysisk, men digitalt. Kan ikke sitte 600 stykker i Sophus Lie.
  • IN1150 er det kurset som har fungert best digital, sier Julie. Det er et veldig godt fungerende nettkurs. Også en mattermost kanal hvor man kan få en-til-en hjelp.
 • Sosial
  • Blir ikke styremiddag.
  • Hyttetur? Vi må se det an når det nærmer seg.
  • Vi setter en dato, og når det nærmer seg så tar vi en beslutning. Selv om man kan gjennomføre, så er det ikke sikkert vi bør.
  • Skal vi gjøre noe sosialt i løpet av våren?
   • Digital spillekveld?
   • Scribble
   • Quiz
   • Digital styremiddag

Diskusjonssaker

Sak 27/2020: Hva har skjedd på IFI?

 • B/IB i alle fag
  • Hvis foreleser sier noe annet, så si i fra til Dennis.
 • Hjemmeeksamen eller muntlig eksamen
  • Digital undervisning på alt. Forelesninger skal også bli lagt ut på en eller annen måte.
 • Har dere noen spørsmål, så skal jeg svare best mulig eller ta med spørsmål til møte med Ellen og Ragnhild.
  • Ta også kontakt med Julie, hun er i mye møter og trenger input.
  • Julie kommer med oppdatering i morgen etter STUT-møte.

Sak 28/2020: Tiltak for bedre læring

 • Hvilke tiltak bør innføres for å fange opp studenter som føler at de ikke får samme hjelp som tidligere?
  • Det er færre som deltar i gruppetimer og forelesninger på Zoom.
  • Hvilke tiltak kan gjøres?
  • En erfaring er å ha to gruppelærere i en gruppetime. Den ene gruppelæreren tar kontakt en-til-en og spør om "hvordan det går, er det noe jeg kan hjelpe deg med" og det har visst hjulpet veldig.
  • Noen gruppetimer har byttet tidspunkt. Noen nevner "dårlig døgnrytme" som grunn.
  • IN3050 har et excel ark du kan skrive deg opp på for å få en-til-en hjelp
  • Breakout room kan blir brukt for å screenshare-e.
  • Terskelen er litt høyere for å spørre om hjelp, mener noen.
  • Noen tror det er viktig at man gruppelærere om informere om gruppetimens struktur og form, sånn at folk er forberedt på det.
  • Opptak av gruppetimene kan være nyttig. Anonymiserte spørsmål. Det var ekstragruppetimene i IN2140.
  • IN1150 hver mandag og søndag kommer det en mail med info om den kommende uka, med tidspunkter, linker, tema, innleveringer, ressurser osv.
  • Mange kurs bør vende seg mot IN1150 for inspirasjon, fordi dette kurset har hatt nettkurs i mange år.
  • Oppsummert:
  • Ha to personer i gruppetime
  • Se på IN1150
  • Gjøre opptak av gruppetimen
  • Sende informasjon om planen for timen(e). Mer info på forhånd.

Sak 29/2020: FU-søknader

Oppsummering

Sak 30/2020: Eventuelt

 • Universitetsbiblioteket har et tilbud som heter "Unntaksbiblioteket". Vi bør dele det til våre kretser og bruke tilbudet og ta med noen venner inn i det. Det er et veldig godt tilbud til studenter.
 • Administrasjonen har fått færre henvendelser enn før. Vi kan være litt mer lav-terskel tilbud - den admin front desken. Kan vi lage epost-alias? Spre ordet at folk kan ta kontakt.
  • Vi snakket litt om erfaringer.
  • Eiendomsavdelingen har egen hjelpeside for koronarelaterte problemer.
 • Enkelte masterstudenter kan få gjennomføre arbeid på IFI-bygget. De har søkt med navn til admin -\> matnat. Gjelder kun avtroppende masterstudenter. De som MÅ ha fysisk oppmøte.
 • Kan gjennomføre obligatoriske oppgaver etter eksamen, for dem som trenger fysisk oppmøte feks kjemi-studenter.

21/04/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang(Mulig sløyfing)
  • Skal vi ha møter fast?
  • Annenhver uke bestemt, og hvis det skjer veldig lite så kan vi ta et mer uformelt møte.