2020-10-27 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 27. oktober 2020 kl 14:15 på Java

Formaliteter

Godkjenning av agenda

Godkjenning av referat

Agenda

Orienteringssaker

Sak 75/2020: Hvordan går det? Statusoppdatering

 • Kursevalueringen er på vei!

Sak 76/2020: Status korona

 • Ragnhild tipper at bygget ikke stenges men at alt blir digitalt
  • Dette virker dog litt rart
 • Rektor vil ikke at det skal stenges
 • Arrangementer henger litt i en tynn tråd generelt
 • Dette får vi svar på ila uka
 • EKSAMEN:
  • Litt sprikende eksamensinformasjon i enkelte fag
   • Kursledere har nettopp fått informasjon
   • Dette må føres inn manuelt i Studentweb….?
  • Er det mulig å åpne eksamen 15 min tidligere, samt en halvtimes leveringstid
   • Eventuelt en worst case hvor man kan levere i etterkant om nettet skulle forsvinne e.l.
  • Blir det stor pågang på IFI
  • Kan risikere å bli sendt hjem
   • Dette er en risiko man er nødt til å ta
   • Hjemmeeksamen betyr at IFI ikke ikke stiller med lokaler, så lokaler er studentens eget ansvar
  • Ta opp i UU:
   • Mappeinnlevering? Hvorfor/hvorfor ikke?
   • Bolkvis mappeinnlevering for hvert tema
   • I en korona/postkorona-verden kan det være et bra alternativ…?
   • Eksamen er jo en eldgammel vurderingsform
    • De to siste punktene representerer referentens noe personlige mening:)

Diskusjonssaker

Sak 77/2020: Diskusjon: Prisutdeling av gruppelærerpris? Bør vi vente til neste semester?

 • Det enkleste er å vente
 • Bedre å unngå eksamenstiden

Sak 78/2020: Hva tenker vi om slik instituttledervalget foregikk? Hva kunne man gjort bedre til neste gang?

 • Stephan Oepen og Ingrid Chieh Yu
 • Litt vanskelig å se hvordan valget påvirker oss
 • Enten veldig lite info eller alt for mye på en gang
 • Hva gjør en instituttleder:
  • Styrer strategien til IFI
  • Økonomi - hva skal det brukes penger på
 • Valget appellerte ikke til studenter
  • Vet ikke hvem, når eller hva det betyr
  • Anbefale at FUI arrangerer et valgmøte for studentene

Sak 79/2020: Strategiendring: Vi setter ETT mål for det resterende semesteret. Hva skal det målet være?

Forslag:

 • Erfarings- og kunnskapsoverføring (fylle inn informasjon i wikien/dokument)
 • Jobbe med nettsiden (oppdatere informasjon)
 • Rydde kontoret
 • Idémyldring
  • Digitalt juleverksted
   • Fleksibelt og potenisal
   • Kan ha et "kjøkken" på siden
  • Arrangere debatt med instituttleder
  • Automatisere oppgaver/systemer
  • Spør studentene om noe som kan generere en verdi
  • Digital forslagskasse (FUI hører på klager)
  • Hackathon/Komkurranser
  • Eksamensgoodiebag
  • Julekalender
  • Quiz med premie :) Pensum, faglig, forslagsskasse integrert?

Oppsummering

Saknr/2020: Eventuelt

10/11/2020: Avslutningsvis