2021-01-21 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 21. januar 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av agenda

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent:)

Orienteringssaker

Sak 1/21: Velkommen, introduksjon av alle sammen (navn, program/år, aktive i andre foreninger?)

 • Alle presenterer seg selv og hilser på hverandre!

Diskusjonssaker

Sak 2/21: Vetle informerer om onboarding og forteller om hvordan det var i fjor (internt for FUI). Hva vil dere at vi skal ta opp? Hva vil dere lære om?

 • Ønsker å gjenta opplegget
 • Fordele verv
 • Mat :)
 • FUI gjentar dette.
 • Andre forslag tas imot
 • Tentativ dato tirsdag 16-18

Sak 3/21: Er det noe dere trenger dere nå i starten? Tilganger? Informasjon?

 • Trenger informasjon til blant annet brønnøysundregisteret

Sak 4/21: Avklare fast møtetidspunkt.

 • Onsdager 16-18

Vedtakssaker

Sak 5/21: Valg av referent

 • Referent: Victoria Kleiv Müller ved akklamasjon.
 • Vara-referent: Eirik Berg ved akklamasjon.

Sak 6/21: Valg av økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig: Karl Korslund ved akklamasjon.

Sak 7/21: Etterfylling av styremedlemsplass - Eirik Berg

Eirik Berg (Lille Eirik) er stemt inn ved akklamasjon (halvt år).

Eventuelt

Sak 8/21: Samle inn informasjon fra styremedlemmer

 • Kursevalueringer med egen liten fane på alle emner - interesse?
  • Forelesere tar kritikken mer til seg…?
  • Kan studenter få et negativt bias?
  • Kan det føre til at flere svarer, siden den blir mer synlig?
  • Fui stiller seg positive, men ønsker tid til å formulere tanker