2021-02-02 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 2. februar 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av agenda

 • Agenda er godkjent

Godkjenning av referat

 • Referat er godkjent, dette var et uformelt møte

Orienteringssaker

Sak 1/: Velkommen og FUI onboarding

Diskusjonssaker

Sak 2/: Gjennomgang av verv, og kursevaluering

Sak 3/: IN1000-seminar

Sak 4/: Det lages doodle i slack, om når flest kan jobbe med kursevalueringen. Frisk for å stemme settes til fredag 05.02.21

Vedtakssaker

Sak 5/: Fordeling av ulike verv av ulike verv:

 • MNSU:

  • Alina er representant

  • Cornelia er vara

 • Kursevalueringsansvarlig:

  • Eirik (lille-Eirik)
 • Kursevaluering (hjelper)

  • Linnea

  • Eirik (store-Eirik)

 • Bokskap:

  • Johanne

  • Magnus

  • Linnea

  • Ahmed

  • Eirik (store-Eirik)

 • Web:

  • Karl

  • Eirik (store-Eirik)

  • Bjørn

 • Arrangement:

  • Cornelia

  • Ahmed

  • Johanne er med som ressursperson)

  • Eirik (lille-Eirik)

  • Bjørn

 • PR:

  • Victoria

  • Magnus

  • Alina

 • Sosialt:

  • Magnus

  • Johanne

  • Victoria

Sak 6/: Vi beholder møtetidspunkt onsdag, kl 16-18

Eventuelt