2021-03-03 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 03. mars 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av innkallingen

 • Godkjent

Godkjenning av agenda

 • Godkjent

Godkjenning av referat

 • Godkjent

Orienteringssaker

Sak 9/21: Åpner for noe fysisk undervisning i IN1010, IN1060 og IN2140

 • Fui foreslår at det er første og andreårsstudenter som bør prioriteres.

Sak 10/21: Hvordan går det med gruppene?

 • Bokskap
  • Bokskap skal ha møte rett etter dette møtet, så når du leser dette referatet har det nok allerede skjedd…
 • Sosial

 • Arrangement
  • Funnet slagplan, mail skal sendes
 • Web-gruppa
  • Fiksa mail og lagt ut referater
  • Allmøte-referat kommer
 • Kursevaluering
  • Snart ferdigskrevet, skal korrekturleses
  • Varsle om "problematiske" kurs til Ragnhild innen 8. mars

Diskusjonssaker

Sak 10/21: Foreleserpris - hvilket format? Hvem skal få pris?

 • Tidligere har det blitt gjort på julebord, skjer nok ikke i år
 • Mulig det kan bli gitt til sommeren
 • Er dette et ansvar fui bør ha?
  • Noen andre bør kanskje ta grovarbeidet
  • Samtidig representerer FUI studentene
   • Så det blir et spørsmål om hvem som bør ta det
 • Bør gruppelærerne i FUI være inhabile?
 • Det er lettere å plukke ut en foreleser
 • Det kan være et alternativ å sette opp en gruppe med studenter fra forskjellige studieprogram/år
 • KONKLUSJON: vi legger en plan for forelesningspris (sommerfesten?)
  • Emneansvarlige kan være med på å nominere gruppelærere
  • FUI er med på å ha noe å si om gruppelærerpris, men et større ansvar hviler på administrasjonen

Sak 11/21: Publisering av kursevalueringer på emnesider - hva tenker vi nå?

 • Ragnhild ønsker at studenter skal få se hvordan kurset har forbedret seg
  • Faglærer skriver hva hen har gjort for å forbedre kurset
 • Fui stiller seg positive til dette
  • Fui ønsker seg også at rapporten publiseres

Sak 12/21: Samarbeid med kommunikasjonsgruppa på IFI.

 • FUI kan ha take over, krever dog litt forberedelse
  • For eksempel rundt KE-tider

Sak 13/21: PR-gruppen tar opp sak om den internasjonale kvinnedagen

 • Digital konkurranse i anledning kvinnedagen
  • Pågår fra torsdag til mandag
  • Kan vinne premier hver dag
  • Flere bedrifter har vist interesse!
  • " Viktigste grunner til at kvinner bør studere informatikk"
  • Word count
  • Lille-Eirik lager nettskjema
  • 6 vinnere!
  • Alina, Magnus, Ragnhild, Kristin B og IKT Norge er jury

Vedtakssaker

Eventuelt

Sak 14/21: Eirik tar ordet