Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 14. mars 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av innkallingen

Godkjenning av agenda

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Sak 19/21: Status komitéer/grupper

 • Web
 • Arrangement
 • Bokskap
 • PR
 • Sosial
 • Kursevaluering

  • Har et teknisk problem med skriptet som gjør at vi ikke kan generere rapporten. Vi er i dialog med UU ledelsen om hva vi kan/bør gjøre.
 • FIF.
  • Cornelia informerer om at det er FIF-møte og at vi kan ta opp saker der hvis vi vil. Ta i så fall kontakt med Cornelia.

Diskusjonssaker

20/21: Vetle informerer om bokskapsituasjonen - vi lager plan sammen.

 • Vi klipper kun tidlig til høsten, og da er det vanlige regler for bokskap igjen.
 • Det må sendes ut informasjon om klippingen før den gjennomføres.

21/21: Status FUI in general -\> hvordan går det? Hva kan/vil vi jobbe med fremover?

 • Vi vil lage arrangement hvor FUI forteller om saker som foregår på IFI (fra UU og IFI-styret, og evt annet). Vi tenker å teste ut denne ideen. Vi har ikke veldig tro på at mange møter, men vi ser hva som skjer.
 • Et vesentlig poeng vil da være at studentene som er UU og styrerepresentanter er tilstede sånn at de kan ta med seg innsikt tilbake.

Vedtakssaker

Eventuelt

 • IN1010 sak

  • Snakket om hva som er reglementet ved utsatt oblig, spesielt forsøk 2
  • Enkelttilfelle om sykdom ble tatt opp, og hvordan skolen skal kunne hjelpe elever med å gjennomføre studiet sitt.
 • Foreningsdagen er 23.04, 11-15. Noen må bli med og representere oss dersom vi skal være med.