Fagutvalget ved Institutt for informatikk Referat for styremøte den 12. mai 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av innkallingen

Inkalling godkjent

Godkjenning av agenda

Agenda godkjent 16:20

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Sak 24/21: Status komitéer/grupper

Web

Arrangement

Bokskap

PR

Sosial

Kursevaluering

Det går ikke bra. Det må bli en manuell løsning i år, da det skal settes i gang et nytt system til høsten. Eirik lager et pdf som sendes ut til foreleserne, det blir årets rapport. Diskusjonssaker

Ingen

Vedtakssaker

Ingen

Eventuelt

Eirik pitcher sommerjobb

Handler om å skrive en nettside for nye studenter med oppklaring rundt det digitale på skolen og ulike spørsmål man kan ha. Muligens godt betalt. Mail må sendes ut til gruppelærere.

Lene Pettersen, resulterte i “forlik”. (Hun ønsket å legge til spørsmål i kursevalueringen, og fikk lov til det)

Programrådsrepresentanter og FUI sin rolle i det hele må diskuteres

SØKNADER

Vi støtter søknaden til mikro Vi støtter søknaden til digitus