Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 26. mai 2021 kl 16:15 på Zoom

Formaliteter

Godkjenning av innkallingen

 • Godkjent

Godkjenning av agenda

 • Godkjent

Godkjenning av referat

 • Godkjent

Orienteringssaker

Sak 24/21: Status komitéer/grupper

 • Web

 • Arrangement

 • Forkursplanlegging går bra

 • Bokskap

 • PR

 • Sosial

 • Kursevaluering

 • Ser lyset i enden av tunnelen, blir en first price-rapport

Diskusjonssaker

25/21: Admin ber om innspill til initiativer og arrangementer som IFI kan holde ved studiestart.

 • Fadderuke v2

 • Bedre kommunikasjon

 • La folk vite at campus er åpent

 • Arrangere ting på bygget

 • Arrangere et svært event

 • Generelt sett ikke holde tilbake

 • Bli kjent med Ifi

 • Foredrag

 • Faglig, ikke nødvendigvis pensum, men innom fagområdet

 • Eksamensboost

 • Lage ordentlige sommerjobber for studenter

 • Studiestartuke bør skje etter fadderuka

 • ERFARINGER FRA COVID:

 • Begynt å tenke utafor boksen

 • Lytte til studenter

 • Informasjonsflyten er bedre

Vedtakssaker

Ingen

Eventuelt

Ingen