Representanter


Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

For kontaktinformasjon (uio-brukernavn) anbefales det å gå inn på ssh “brukernavn”@login.ifi.uio.no for å deretter kjøre kommandoen “bofh”. Når kommandoen er kjørt har du muligheten til å skrive inn kommandoen “person find name” for å så skrive inn navnet til personen du vil kontakte.
Videre får du da en liste med informasjon, slik som brukernavn. Send deretter en mail til “brukernavn”@uio.no

Instituttstyret

Undervisningsutvalget

Programrådene for Informatikk
Hver linje har sitt råd. Mer info om de forskjellige rådene ligger her. For (forhåpentligvis) oppdatert informasjon se sidene som følger:

Ansettelsesutvalget

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Oversikt over alle utvalg
For oversikt over alle råd og utvalg ved IFI se: https://www.mn.uio.no/ifi/om/organisasjon/andreutvalg/index.html