Representanter


Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parentes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

 • Eirik Berg (eirberg) – V21
 • Ingrid Cornelia Drougge Vassbotn icvassbo – V21-H21
 • Vara: Vetle Alvenes Utvik (vetleu) – V21-H21
 • Vara: Johanne Thunes (johanthu) – H20-V21

Undervisningsutvalget

Programrådene for Informatikk
Hver linje har sitt råd. Mer info om de forskjellige rådene ligger her. Per 15. April 2021 er studentrepresentantene som følger:

 • Design: Julie Vatnebryn Thoen, Chris Kløv Andersen & Vetle Utvik.
 • Prosa: Sivert Schou Olsen (siverto), Tonje Røyeng (tonjro), Petter Sæther Moen & Mattis Bratland.
 • Digøk: Eivind Grønlund (eivigr), Cecilie Isdahl (cecilisd), Anna Elise Dæhlen & Elias Ramsvik
 • Robotikk: Eirik Berg, Burhan Mohammad Sarfraz, Sara Hasse Joannesen, Eirik Solheim Ølberg & Jørgen Petlund.
 • Språkteknologi: Kaisa Korsak (katarkor) & Nikolas Martin (nikolhm)
 • Entrepenørskap: Niklas Tyler Husefest (niklah)

Tilsettingsutvalget

Prosjektgruppe for balansert mangfold

 • Ikke fylt, FUI kan etterfylle – V21-H21
 • Vara: Ikke fylt, FUI kan etterfylle – V21-H21

Arbeidsmiljøutvalget