Representanter


Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parentes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

  • Stian Øverby (stiaov) – V20-H20
  • Ingrid Cornelia Drougge Vassbotn – V20-H20
  • Vetle Alvenes Utvik (vetleu) – V20-H20
  • Vara: Julie Eldøy (julieeld) – H19-V20

Undervisningsutvalget

Programrådene for Informatikk
Hver linje har sitt råd. Mer info om de forskjellige rådene ligger her. Per 18. September 2019 er studentrepresentantene som følger:

Tilsettingsutvalget

  • Ole Kostøl (olekost) – V20-H20
  • Vara: Eirik Solheim Ølberg - V20-H20

Prosjektgruppe for balansert mangfold

  • Kari Eldfrid Stamnes – V20-H20
  • Burhan Mohammad Sarfraz (burhanms) – V20-H20

Arbeidsmiljøutvalget